V průběhu měsíce října a listopadu je lanovka mimo provoz, probíhá příprava na zimní sezonu. Těšíme se na Vaši návštěvu v zimě.

Rezervace na exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně na čísle 602 322 244, 585 283 282 denně od 7:30 – 15:30 hod.

10 | 10 | 2011